Cień

Jak wygląda proces projektowania wnętrz?

1. Pierwszy etap procesu projektowania wnętrz zostanie wykonany w formacie 3D.

Nasi projektanci przygotują dla Państwa 1 lub 2 propozycje funkcjonalnego rozplanowania pomieszczeń z uwzględnieniem ewentualnych zmian w rozmieszczeniu ścianek działowych. Pozwoli to na rozeznanie się w możliwościach danego pomieszczenia, a także pomoże sprecyzować Państwa oczekiwania względem projektu. Koncepcje zawierać będą przede wszystkim:

 • rozmieszczenie mebli w oparciu o proponowane zmiany,
 • zagospodarowanie pomieszczeń
 • określenie ich funkcjonalnej formy.

W zależności od powierzchni pomieszczeń, ustalony zostanie czas na przygotowanie projektu wnętrz.

 • w  przypadku powierzchni do 60 m2 projekt zostanie wykonany w ciągu 7 dni roboczych,
 • powyżej 60 m2 do 140 m2 projekt zostanie przygotowany w ciągu 14 dni roboczych,
 • powyżej 140 m2 według indywidualnych ustaleń.

2. Drugi etap również zostanie zaprezentowany w formacie 3D.

Nasi projektanci wykonają go na podstawie wybranej i zaakceptowanej przez Państwa propozycji z etapu pierwszego. Zawierał on będzie: pełną wizualizację projektowanych wnętrz wraz z propozycją konkretnych

 • mebli,
 • oświetlenia,
 • sprzętu AGD i RTV,
 • płytek ceramicznych do łazienek,
 • okładzin podłogowych i ściennych,
 • armatury
 • ceramiki łazienkowej.

Kompleksowe przygotowanie etapu drugiego pozwoli na dokładne rozeznanie się w szczegółach projektu. Będą mogli Państwo dokładnie ocenić projekt wnętrz, który zaproponują nasi projektanci.

Wszystkie proponowane elementy wykończeniowe będą zgodne z ustaleniami dokonanymi podczas ustaleń po etapie pierwszym. Etap drugi zostanie zakończony najpóźniej dwa tygodnie po dokonaniu ostatnich ustaleń.

3. Trzeci etap – również obejmujący wizualizacje 3D projektowanych pomieszczeń powstaje dwa tygodnie po zakończeniu etapu drugiego i pisemnym potwierdzeniu zaakceptowania wszystkich wprowadzonych do niego korekt.

Po zaakceptowaniu wizualizacji 3D sporządzone zostają kolejne specyfikacje poszczególnych pomieszczeń.

Zawierają one kompletne zestawienia materiałów wykończeniowych takich jak

 • ceramika i armatura łazienkowa,
 • okładziny ścienne i podłogowe,
 • oprawy oświetleniowe i osprzęt elektryczny,
 • urządzenia RTV i AGD,
 • rysunki techniczne zaprojektowanych mebli i innych indywidualnych elementów wykończeniowych.

W ciągu 7 dni od chwili przekazania przez Projektanta kompletnego projektu Zleceniodawca ma prawo zgłosić w formie e – mailowej zastrzeżenia dotyczące przekazanego materiału. Po tym czasie projekt uważa się za przyjęty i zaakceptowany bez zastrzeżeń w stanie wolnym od wad jak również w kształcie w pełni zgodnym z wolą Zleceniodawcy i treścią niniejszej umowy.

4. Etap czwarty zostaje zakończony w przeciągu dwóch tygodni od dokonania akceptacji etapu trzeciego.

Napisano w FAQ Projektowanie
Logo Archido Logo Black Cat Studio Pompy ciepła