Cień

Tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 trafia do Łasku

8 stycznia 2013 roku, w Łodzi, podczas Seminarium „Innowacje bliżej nas” odbył się regionalny finał V edycji Konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju. Nasza firma znalazła się w gronie laureatów otrzymując tytuł „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju – 2012” w kategorii „Innowacyjna Firma”.

b5e69abd6fCelem konkursu organizowanego przez Fundację Innowacji i Rozwoju jest promocja inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, a także upowszechnianie wiedzy oraz umacnianie postaw proinnowacyjnych w gospodarce oraz w społeczeństwie. Wyróżniane są m.in. dynamicznie rozwijające się firmy, które oferują na rynku nowoczesne i innowacyjne usługi i produkty.

Tegoroczna jubileuszowa edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników, którymi byli przedsiębiorcy, banki spółdzielcze, gminy, organizacje pozarządowe, a także przedstawiciele środowisk akademickich, nauki, sportu i kultury.

Organizatorem Konkursu była Fundacja Innowacji i Rozwoju, Patronami między innymi: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Urząd Patentowy RP, Związek Banków Polskich, a także marszałkowie poszczególnych województw.

Napisano w Aktualności, Sukcesy
Logo Archido Logo Black Cat Studio Pompy ciepła