Cień

Debata „Ratujmy polskie budownictwo”

23 listopada 2012 roku wraz z Prezesami najważniejszych w Polsce przedsiębiorstw budowlanych braliśmy udział w debacie Okrągłego Stołu Budownictwa zorganizowanej przez Business Centre Club pt. „Ratujmy polskie budownictwo”.

Debata dotyczyła trudnej sytuacji w branży budowlanej. Konferencja zakończyła się opracowaniem wspólnego dokumentu – „Manifestu Okrągłego Stołu Budownictwa”, który zawiera omówienie głównych przyczyn zaistniałej w budownictwie sytuacji. Manifest został skierowany do najważniejszych władz w Państwie, w tym przede wszystkim do Premiera Rządu Rzeczpospolitej.

Napisano w Aktualności, Sukcesy
Logo Archido Logo Black Cat Studio Pompy ciepła