Cień

Maturzyści „Twarzą w twarz z pracodawcą” z udziałem firmy BK BUSINESS

W dniach 26-27 listopada 2012 w I LO w Łasku, na zaproszenie dyrekcji szkoły, odbył się cykl spotkań z młodzieżą maturalną z udziałem właściciela firmy BK BUSINESS – Krzysztofa Białkowskiego, dyrektora zarządzającego firmy BK BUSINESS – Łukasza Szymczaka oraz psychologa biznesu i coacha – Mateusza Hauka.

twarza-twarz-z-pracodawcaW ramach odbytych spotkań przedstawiciele pracodawców przybliżyli uczniom kończącym edukację w bieżącym roku szkolnym, jak wygląda proces rekrutacji, jak się do niego dobrze przygotować oraz jakie wymagania stawiane są kandydatom do pracy.

Przedstawicie pracodawcy dokonali również prezentacji firmy BK BUSINESS, a także przybliżyli specyfikę branży, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje. Podczas spotkań maturzyści uzyskali wiedzę, jakie elementy powinny znajdować się w CV potencjalnego kandydata do pracy, jak również zostali poinformowani, że już na tym etapie powinni potrafić określić swoje słabe i mocne strony, umiejętności, jak również predyspozycje zawodowe. Młodzież dowiedziała się także, jak powinna rozwijać swoje umiejętności i co zrobić, żeby się odpowiednio przygotować do swojej pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej.

Podziękowanie za zaangażowanie w akcję informacyjną dla młodzieży Na zakończenie odbyła się „luźna” rozmowa, w trakcie której maturzyści zadawali pytania przedstawicielom firmy BK BUSINESS oraz psychologowi. Głównym problemem nurtującym współczesną młodzież okazał się fakt, czy brak doświadczenia może stanowić przeszkodę w uzyskaniu przez nich pracy. Oczywiście uczniowie uzyskali informację, iż brak stosownego doświadczenia nie przekreśla możliwości uzyskania przez nich zatrudnienia, gdyż coraz częściej dla pracodawców kluczowe znaczenie mają chęć do pracy, zaangażowanie oraz kompetencje zawodowe potencjalnego kandydata.

Celem przeprowadzonych zajęć było uświadomienie młodzieży, jakie mechanizmy rządzą rynkiem pracy oraz dlaczego pracodawcy mają określone wymagania, które ciągle ulegają zwiększeniu. Przeprowadzony cykl spotkań przyniósł podwójną korzyść. Po pierwsze młodzież poznała potencjalnych pracodawców, jak również ich wymagania i oczekiwania względem potencjalnego kandydata do pracy. Po drugie zaś przedstawiciele pracodawcy zapoznali się z preferencjami i oczekiwaniami młodzieży odnośnie przyszłej pracy zawodowej.

Napisano w Aktualności
Logo Archido Logo Black Cat Studio Pompy ciepła