Cień

Przystąpiliśmy do elitarnego Business Centre Club

Nasza firma otrzymała propozycję przynależności do grona członków BCC jako solidny partner w biznesie.

Firmy, które przystępują do BCC muszą cieszyć się znakomitą opinią, udzielać się charytatywnie, posiadać dobre wyniki finansowe oraz muszą dostać rekomendację dwóch członków klubu. Ponadto liczba miejsc jest ściśle określona i nowi członkowie zostają przyjmowani wówczas, gdy zwolni się jakieś miejsce. Dlatego też przystąpienie do klubu Business Centre Club jest dla nas ogromnym wyróżnieniem.

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest elitarnym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Misją BCC jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz budowanie w Polsce konkurencyjnej i otwartej na świat gospodarki rynkowej.  Do BCC należy 950 firm, z czego 27 to przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego. Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 23 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci.

Od początku swojego istnienia BCC propaguje idee odpowiedzialności społecznej firm. Prowadzi kampanie społeczne, pomaga potrzebującym, nagradza Medalem Solidarności Społecznej osoby zaangażowane społecznie i budujące solidarność społeczną. Z licznych badań wynika, że Business Centre Club jest oceniany przez przedsiębiorców jako najbardziej prestiżowa i skuteczna organizacja tego rodzaju w Polsce.

Napisano w Aktualności, Sukcesy
Logo Archido Logo Black Cat Studio Pompy ciepła