Cień

Realizacja projektu „Kompetencje pracowników kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy BK – BUSINESS z Łasku”

WAŻNA INFORMACJA – Z uwagi na brak istotnej części Zapytania Ofertowego nr. 1-POKL, zamieszczonego 20.08.2014, zapytanie zostaje unieważnione dnia 26.08.2014 r. Za związane z tym niedogodności przepraszamy.

Aktualne formularze można pobrać klikając tutaj.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Kompetencje pracowników kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy BK – BUSINESS z Łasku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do składania ofert na kompleksową realizację usług szkoleniowych.

Pragniemy poinformować, iż wybór wykonawcy nastąpi zgodnie z Zasadą konkurencyjności, obowiązującą w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Wpływ ofert trwa do dnia 03.09.2014 r.

Zapytanie ofertowe (pdf)

Formularz oferty – załącznik nr 1 (doc)

Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2 (pdf)

Oświadczenie o niezaleganiu – załącznik nr 3 (pdf)

Wykaz usług część A – SZKOLENIA – załącznik nr 4 (pdf)

Oświadczenie Podwykonawcy – załącznik nr 5 (pdf)

Kapitał Ludzki promuje łódzkie Unia Europejska

Napisano w Człowiek - najlepsza inwestycja
Logo Archido Logo Black Cat Studio Pompy ciepła