Cień

Uczciwość i wiarygodność naszej firmy potwierdzona certyfikatem Rzetelna Firma

Nasza firma otrzymała certyfikat programu Rzetelna Firma, tym samym dołączając do grona firm o niepodważalnej rzetelności oraz wiarygodności.
Celem programu Rzetelna Firma jest upowszechnianie w biznesie zasad etycznych związanych z praworządnością i rzetelnością. Firmy wyróżnione certyfikatem programu przechodzą przez gruntowny proces weryfikacyjny, który sprawdza, według jakich zasad i standardów działa przedsiębiorstwo. Badane są takie aspekty jak przestrzeganie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów w biznesie, wywiązywanie się z postanowień zawartych w kontraktach. Analizowane jest także to czy przedsiębiorstwo prowadzi działania w sposób przejrzysty i jasny dla innych uczestników obrotu gospodarczego.

BK Business od początku swojej działalności postępuje uczciwie. Pozytywna weryfikacja oraz uzyskanie certyfikatu Rzetelnej Firmy potwierdza, iż jest to właściwy kierunek prowadzenia biznesu.

Program Rzetelna Firma prowadzony jest pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, który rekomenduje współpracę wyłącznie z rzetelnymi firmami.

Klikając na baner umieszczony w stopce strony mają Państwo możliwość zweryfikowania naszego Certyfikatu Rzetelności. Gwarantuje to, że nasza firma nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań.

Napisano w Aktualności, Sukcesy
Logo Archido Logo Black Cat Studio Pompy ciepła