Cień

Ufundowaliśmy gwóźdź do sztandaru Powiatu Łaskiego

28 maja 2014 roku Powiat Łaski otrzymał sztandar, którego współfundatorem była firma BK Business.

BK Business chętnie angażuje się we wspieranie inicjatyw ważnych dla miasta i regionu. 28 maja 2014 wzięliśmy czynny udział w uroczystości przekazania sztandaru dla Powiatu Łaskiego. W tym dniu Krzysztof Białkowski w imieniu firmy BK Business, miał zaszczyt wbić gwóźdź honorowy w drzewiec sztandaru. Jako współfundatorzy otrzymaliśmy podziękowania od Starosty Cezarego Gabryjączyka, a także Andrzeja Banaszczyka, Przewodniczącego Komitetu ds. Ufundowania Sztandaru.

Cieszymy się, że poprzez finansowy wkład przyczyniliśmy się do stworzenia symbolu Powiatu i rozwoju miasta Łask.

Wbicie gwoździa w drzewiec sztandaru łaskiegoUroczystość przekazania sztandaru dla Powiatu Łaskiego Podziękowanie za pomoc w ufundowniu sztandaru
Napisano w Aktualności
Logo Archido Logo Black Cat Studio Pompy ciepła